Als je begint met beleggen, vliegen de termen je om de oren. Maar belangrijker vind je wellicht hoeveel rendement een belegging jou op gaat leveren. De hoogte van je rendement is doorgaans ook de hoogte van je risico. Hoe meer risico je loopt, hoe meer er te verdienen valt. Wie voor veilig beleggen kiest, zal dus genoegen nemen met een lager rendement. Wie van uitdagingen houdt en niet snel wakker ligt én wie veel geld wil kunnen verdienen, zal bereid zijn meer risico te lopen.

Maar de rendementen verschillen ook per onderdeel. Zo leveren obligaties minder rendement op dan bijvoorbeeld grondstoffen. In dit artikel zetten we de rendementen op verschillende producten voor je uiteen. We behandelen obligaties, high yield obligaties, vastgoed, aandelen en grondstoffen. Tot slot behandelen we private equity, een manier die je een aandeel geeft in ene groot bedrijf. Daar staat vaak ook een groter risico tegenover.

 

Obligaties

In een tijd dat de rentes het wat minder goed doen is het voor de overheid of de onderneming die een obligatie uitgeeft niet makkelijk om de rente op een aantrekkelijk niveau aan te bieden. Maar door goed te zoeken en voorwaarden met elkaar te vergelijken kan je toch nog uitkomen op rendementen die niet onder doen voor beleggingen. Tenminste, als je daar het risico tegenover zet. Met obligaties heb je immers een veel lager risico op verlies. Een rente op een obligatie die ligt tussen de 2 en 4% is dan toch mooi en past goed bij een behoudend beleggersprofiel. Het houdt meer risicovolle beleggingen enigszins in evenwicht.

 

High Yields

Zoals eerder al uitgelegd kennen obligaties minder risico dan bijvoorbeeld aandelen. Een obligatie is dan ook veelal een veilige haven in tijden van onrust op de aandelenmarkt of als jouw profiel een voorzichtige beleggingskeuze vereist. Het nadeel van een obligatie is dat de rente (relatief) laag is. Dat komt door de hoge mate van zekerheid en veiligheid. Maar er zijn ook obligaties die meer rente geven, de zogeheten High Yields. Deze obligaties worden doorgaans uitgegeven door bedrijven met een lage rating oftewel ondernemingen met een lagere financiële zekerheid. Ja kan een high yield in je portefeuille opnemen waarin de rendement tussen de 4 en 7 % liggen.

 

Vastgoed

Vastgoed is doorgaans niet van het beleggerstoneel te slaan. Al heeft de financiële crisis van 2008 wel een deuk geslagen in vele vastgoedportefeuilles doordat de waarde van vastgoed in sommige gevallen fors kelderde. Maar in bepaalde gebieden floreert vastgoed als nooit tevoren en de verwachting is dan ook dat je met vastgoed een gemiddeld rendement tegemoet kan zien dat ligt tussen de 5 en 8%.

 

Aandelen

Als je de huidige economie goed bestudeert, en na verloop van tijd wordt dat een automatisme als je actief belegd, dan zie je dat we in een transitie zitten waar start ups in staat zijn gevestigde ondernemingen van hun troon te stoten en waar innovaties uit het niets slapende ondernemingen als een phoenix uit de as kan doen herrijzen. Een oplettende belegger laat zich dan ook niet van de wijs brengen door de media maar houdt zelf een oogje met visie in het zeil. Die belegger kan met aandelen rendementen tussen de 6 en 9% verwachten.

 

Grondstoffen

Als er iets is dat gevoelig is voor ontwikkelingen in de markt dan zijn het wel grondstoffen. Een goed voorbeeld is olie. Al sinds jaar en dag hebben beleggers in olie zonder enige problemen grote winsten geboekt. Maar nu lijkt aan die oliedroom toch een eind te zijn gekomen. De afnemende vraag naar brandstof, en olie in het algemeen, aangevoerd door investeerders die nieuwe kansen zien in hernieuwbare energiebronnen, hebben er voor gezorgd dat de prijs van olie is gaan wankelen. Maar glimmend goud blijft het gelukkig wel goed doen en ook zal de vraag naar graan en rijst naar verwachting  groot blijven. Je mag een gemiddeld rendement van  2 to 4 % verwachten als je in grondstoffen gaat beleggen.

 

Private equity

Ondernemingen die niet aan de beurs staan genoteerd verdwijnen voor de particuliere belegger makkelijk onder de radar maar dat betekent niet dat je deze bedrijven moet negeren. Duik maar eens onder die radar en zet een deel van je belegbare vermogen in bedrijven die met een goed onderbouwde strategie bezig zijn. Je mag in de private equity sfeer een rendement van 6 tot 9 % verwachten.