Beleggen is iets dat je niet voor de korte termijn doet. Een beleggingsportefeuille stel je samen op basis van jouw specifieke wensen en beleggingsdoelen. Stel dat je een beleggersprofiel hebt waarin alle van behoudend tot risicovol voorkomt en je legt 10.000 euro in, laten we dan eens kijken wat je na een jaar aan rendementen verzameld kan hebben en wat dit heeft gedaan met je belegbare vermogen. We hakken 10.000 euro in 5 verschillende soorten beleggingen, dus 20% per segment.

 

Obligaties

2.000 euro belegd in obligaties waarvan 1.000 euro in een obligatie met 2% rente en een andere van 1.000 euro heeft 4 % rente. Het totale rendement op de obligaties is dan 60 euro

 

High Yields

2.000 euro belegd in high yield met een rendement van 5% levert een totaal rendement in een jaar op van 100 euro.

 

Vastgoed

Je hebt gekozen om ook een deel van je belegbare in vastgoed te beleggen. Dat heeft je 6 % aan rendement opgeleverd, dus 120 euro.

 

Aandelen

Je keuze voor aandelen heeft je in dat jaar geen windeieren gelegd. Het was een belegging die risico’s met zich meebracht maar je hebt er toch nog 7% rendement uit weten te slepen en dus 140 euro verdiend.

 

Private Equity

De markt zit vol met innovatie en vernieuwende bedrijven. Jouw keuze om een deel van je vermogen aan te wenden om deze bedrijven te ondersteunen leverde je 7% rendement op en mag je dus 140 euro op je beleggersrekening bijtellen.

 

Het totaal aan rendement in euro’s op de 10.000 euro die je gespreid hebt belegd heeft je in totaal 560 euro opgeleverd. Conclusie van een gespreide belegging als deze die is berekend op reëel verwachtingen voor 2016 en 2017 is dat je zeer goede resultaten kan behalen. Ten opzichte  van sparen heb je al ruim 5% meer rendement gemaakt en dat is in dit geval toch 500 euro.

 

Dit is natuurlijk slechts een netto reken voorbeeld. Als je een belegging als deze zou hebben dien je er rekening mee te houden dat er kosten met het aankopen van de effecten gepaard gaan. En afhankelijk van de broker of de bank waar je gaat beleggen zijn er mogelijk nog andere kosten. Daar tegenover staat dan weer dat dit slechts een momentopname is van de totale looptijd van een belegging. Je belegd immers niet voor een jaar maar hebt als het goed is een jarenlange beleggingshorizon.

 

Neem je deze situatie en bekijk je dit over een periode van tien jaar waarin mogelijke pieken en dieptepunten zijn, dan is een gemiddeld rendement zoals hier wordt geschetst nog altijd goed haalbaar. Afhankelijk van wat je met de dividenden doet kan de waarde van je portefeuille hard oplopen en in tien jaar wel gegroeid zijn tot ruim 16.000m euro. Het is dan wel belangrijk dat je tussentijds geen geld opneemt of de gemaakte rendementen consumeert.